Menu
Categories
 
Ulice mestskej časti Klokočina

Zoznam ulíc mestskej časti Klokočina:

A. F. Langa, Alexyho, Baničova, Bazovského, Beethovenova, Bellova, Benkova, Bizetova, Borodáčova, Bystrá, Čajkovského, Dolnočermánska, Edisonova ulica, Furmanská, Golianova, Griesbachova, Hornostavská, Horská, Hviezdoslavova trieda, Ivana Braunera, Jazmínová,  Jedlíkova, Jurkovičova, Kmeťova, Krištáľová, Matičná ulica, Mikovíniho, Na lúkach, Na stráni, Nedbalova, Nitrianska, Novomeského, Partizánska, Pažitná, Petzwalova, Pezinská,  Piešťanská, Pokojná, Pod briežkom, Pod kaplnkou, Podbeľová, Popradská, Pramenistá,  Pražská, Priezračná, Púpavová, Rybničná, Studničná, Šalviová, Škultétyho, Šúdolská, Ulica Mons. Vagnera, Ulica Pavla Straussa, Ulica Wolfganga Kempelena, Žilinská

*