Menu
Categories
 
Rokovací poriadok MsZ, VMČ , Zásady pre zriaďovanie a činnosť VMČ a iné dokumenty

Rokovací poriadok Mestského zastupiteľstva v Nitre

Rokovací poriadok výborov v mestských častiach v Nitre 2015

VMČ neverejné

Rokovací poriadok VMČ

Zásady pre zriaďovanie a činnosť VMČ

Zásady pre zriaďovanie a činnosť komisií MZ v Nitre

Rokovací poriadok MR v Nitre

*