Zvoz komunálneho odpadu v Nitre zabezpečujú – Nitrianske komunálne služby, s.r.o.

NKS ZBEROVÉ DVORY LETÁK  2016

Individuálne objednanie VOK (veľkoobjemového kontajneru) na telefónnom čísle 0902 999 555 – Ing. Halla

Intervaly zvozu nádob na recyklovatelný odpad :

PLASTY – pondelok, štvrtok

PAPIER – pondelok, streda

NKS ZBEROVE DVORY LETAK FINAL 2016-page-001

NKS ZBEROVE DVORY LETAK FINAL 2016-page-002

V prípade záujmu o odvoz max. 5ks nadrozmerného odpadu je možnosť odvozu autom NKS za 10 € pod podmienkou, že si dotyčný naloží tento odpad sám. Odvoz treba zajednať up. Ing. Hallu a daný odvoz je vykonávaný v utorok po dohodnutí objednávky až na miesto likvidácie tohto odpadu.