Menu
Categories
 
Bytové domy a ich správa

Keďže väčšiu časť Klokočiny tvoria bytové domy (paneláky) budem sa v tejto rubrike snažiť riešiť podnety obyvateľov bytových domov. Máte tu k dispozícii zoznam správcov spravujúcich bytové domy na Klokočine. Ak budete potrebovať poradiť prípadne zodpovedať na otázky týkajúce sa tejto rubriky píšte do podnetov vlastníkov bytov.

*