Menu
Categories
 
Ako postupovať ak Vám vznikne škoda na majetku pri údržbe verejnej zelene

Bol tu dotaz ako postupovať ak Vám vznikne škoda na majetku pri údržbe verejnej zelene (kosení) napr. rozbitie skla na aute. Citujem odpoveď :

V prípade škody na majetku občanom pri výkone prác (rozbitie skla na aute pri kosení) je zodpovedný zmluvný dodávateľ. Podľa rámcovej dohody čl.7 – Zodpovednosť za vady, bod 6-Záruka, poskytovateľ zodpovedá za akékoľvek škody spôsobené pri realizácii predmetu tejto zmluvy, ktoré vznikli jeho činnosťou.
Pokiaľ dôjde k škodovej udalosti je potrebné kontaktovať zmluvného poskytovateľa prác, cez kontaktnú osobu v stredisku mestských služieb –

p.Gavalovič – 0911 544 770 

*