Bol tu dotaz ako postupovať ak Vám vznikne škoda na majetku pri údržbe verejnej zelene (kosení) napr. rozbitie skla na aute. Citujem odpoveď :

V prípade škody na majetku občanom pri výkone prác (rozbitie skla na aute pri kosení) je zodpovedný zmluvný dodávateľ. Podľa rámcovej dohody čl.7 – Zodpovednosť za vady, bod 6-Záruka, poskytovateľ zodpovedá za akékoľvek škody spôsobené pri realizácii predmetu tejto zmluvy, ktoré vznikli jeho činnosťou.
Pokiaľ dôjde k škodovej udalosti je potrebné kontaktovať zmluvného poskytovateľa prác, cez kontaktnú osobu v stredisku mestských služieb –

p.Gavalovič – 0911 544 770